Stäng

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

Välkommen till digitalt kunskapsseminarium måndagen den 30 maj mellan kl 13.00-16.00.

13.00-13.30 Samhällsnyttor och kostnader av källsorterande avloppssystem
Henrik Nordzell, miljöekonom Ramboll

13.30-14.00 Nyttan med cirkulation av vatten, ur Gotlands perspektiv
Susanne Pettersson, avdelningschef VA, tekniska förvaltningen Region Gotland

14.00-14.10 Paus

14.10-14.40 Nyttan med cirkulation av växtnäring – hur ser förutsättningarna ut i Mälardalen?
Ebba af Petersens, agronom och konsult på WRS

14.40-15:10 Hur ska vi planera för källsorterande avloppssystem i ny stadsutveckling?
Elisabeth Kvarnström utvecklingsledare Ecoloop, och Amanda Widén utvecklingsingenjör NSVA Helsingborg

15:10-15.15 Paus

15.15-16.00 Paneldiskussion – reflektioner från fastighetsägare till slutanvändare

Medverkar gör Håkan Jönsson, professor emeritus SLU, Susanne Pettersson och Amanda Widén.

Moderator för eftermiddagen är Maria Lennartsson, projektledare för MACRO.

Anmäl ditt deltagande nedan för att ta del av presentationer, uppdateringar av programmet med mera.

Seminariet kommer att sändas på länk:
https://us02web.zoom.us/j/83410833394

 

Kontakt:

För frågor kontakta Maria Lennartsson, Projektledare MACRO
E-post: [email protected]

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

Välkommen till digitalt kunskapsseminarium måndagen den 30 maj mellan kl 13.00-16.00.

13.00-13.30 Samhällsnyttor och kostnader av källsorterande avloppssystem
Henrik Nordzell, miljöekonom Ramboll

13.30-14.00 Nyttan med cirkulation av vatten, ur Gotlands perspektiv
Susanne Pettersson, avdelningschef VA, tekniska förvaltningen Region Gotland

14.00-14.10 Paus

14.10-14.40 Nyttan med cirkulation av växtnäring – hur ser förutsättningarna ut i Mälardalen?
Ebba af Petersens, agronom och konsult på WRS

14.40-15:10 Hur ska vi planera för källsorterande avloppssystem i ny stadsutveckling?
Elisabeth Kvarnström utvecklingsledare Ecoloop, och Amanda Widén utvecklingsingenjör NSVA Helsingborg

15:10-15.15 Paus

15.15-16.00 Paneldiskussion – reflektioner från fastighetsägare till slutanvändare

Medverkar gör Håkan Jönsson, professor emeritus SLU, Susanne Pettersson och Amanda Widén.

Moderator för eftermiddagen är Maria Lennartsson, projektledare för MACRO.

Anmäl ditt deltagande nedan för att ta del av presentationer, uppdateringar av programmet med mera.

Seminariet kommer att sändas på länk:
https://us02web.zoom.us/j/83410833394

 

Kontakt:

För frågor kontakta Maria Lennartsson, Projektledare MACRO
E-post: [email protected]