Stäng
Arbetspaket 2

Dokumentation och uppföljning av systemet i H+ samt utveckling av RecoLab

Arbetspaketet omfattar två delar, dels en kunskapsinsamling och dokumentation av processen till dags dato både vad gäller teknikval kostnader och uppnådda miljövinster samt en systematisk uppföljning av systemet i samband med att det tas i drift. Kunskapssammanställningen kommer dels att användas för att kommuniceras internt och inom stadens olika förvaltningar, men även utgöra underlag för den handbok som ska utvecklas och utgöra kunskapsunderlag för Stockholms och Visbys systemutveckling och projektering.

Den andra huvuddelen är att utarbeta en kommunikationsstrategi för ”tre rör ut” som ska kunna användas för internt bruk och för kommunikation med boende och allmänheten. Aktiviteter omfattar bl.a. att utveckla utställningsmaterial för RecoLab, odlingsförsök samt koncept för berättelsen om tre rör ut riktat till besökare på stadsmässa H22 och ”Vattenresan” – ett program för årskurs 5 om vattnets kretslopp.

Arbetspaketledare

Amanda Widén

Nordvästra Skånes VA-bolag