Stäng
Slutseminarium

Slutseminarium Macro 3 – med fokus på källsorterande avloppssystem

Den 8 december 2022 presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium. Representanter från exploatering, stadsbyggnad och VA från MACRO-projekten var på plats.

Här nedan kan du ta del av det filmade seminariet och på följande länkar finns programmet och slutrapporter.

Program slutseminarium 8 december 2022 ›

Rapporter steg 3 ›

Inledande ord från Svensk Vatten
Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, Svenskt Vatten

Vad har den tredje fasen av utvecklingsprojektet MACRO inneburit?
Maria Lennartsson, Projektledare MACRO, Stockholms stads exploateringskontor

Inledande ord från Svensk Vatten
Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, Svenskt Vatten

Vad har den tredje fasen av utvecklingsprojektet MACRO inneburit?
Maria Lennartsson, Projektledare MACRO, Stockholms stads exploateringskontor

Varför är källsortering intressant, drivkrafter och nyttor ur ett VA-perspektiv?

Samhällsekonomiskt perspektiv
Henrik Nordzell, Ramboll

Värmeåtervinning
Jörgen Wallin, KTH

Vatten samt tekniska och praktiska funktioner
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Växtnäring
Ebba af Petersens, WRS
Line Strand, Hushållningssällskapet

Varför är källsortering intressant, drivkrafter och nyttor ur ett VA-perspektiv?

Samhällsekonomiskt perspektiv
Henrik Nordzell, Ramboll

Värmeåtervinning
Jörgen Wallin, KTH

Vatten samt tekniska och praktiska funktioner
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Växtnäring
Ebba af Petersens, WRS
Line Strand, Hushållningssällskapet

MACRO 3:s resultat i respektive utvecklingsprojekt

Viktiga lärdomar från idrifttaging av H+
Amanda Widén, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Gråvattenssystem i Visborg: väg- och teknikval
Susanne Pettersson, Region Gotland

Insamlingssystem i Norra Djurgårdsstaden
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Behandlingsprinciper för klosettvatten
Kristina Stark Fujii, Stockholm Vatten och Avfall

Behandlingsprinciper för klosettvatten
Stephanie Rusch, LTU

Presentation av projekteringsråd
Åsa Flydén, RISE

MACRO 3:s resultat i respektive utvecklingsprojekt

Viktiga lärdomar från idrifttaging av H+
Amanda Widén, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Gråvattenssystem i Visborg: väg- och teknikval
Susanne Pettersson, Region Gotland

Insamlingssystem i Norra Djurgårdsstaden
Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall

Behandlingsprinciper för klosettvatten
Kristina Stark Fujii, Stockholm Vatten och Avfall

Behandlingsprinciper för klosettvatten
Stephanie Rusch, LTU

Presentation av projekteringsråd
Åsa Flydén, RISE

Paneldiskussion kring hur systemen implementeras och skalas upp

Representanter från MACRO-projekten och Svenskt Vatten

Representanter från MACRO-projekten och Svenskt Vatten