Stäng
Arbetspaket 1

Projektledning, kommunikation & följeforskning

Arbetspaketet innefattar övergripande projektledning, styrning, extern kommunikation, samt samverkan och utbyte med relevanta internationella projekt.

Följeforskning kommer kopplas till projektet. Ur ett forskningsperspektiv identifieras drivkrafter och hinder för förändring/utveckling i staden. Processen att göra de stora systemförändringarna dokumenteras och analyseras i syfte att besvara frågan om vad som krävs för att uppnå systemskiften.

Arbetspaketledare

Maria Lennartsson

Exploateringskontoret, Stockholms stad