Stäng

aktuellt

Nyheter

Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA?

Det är titeln på ett webinarium som genomfördes inom ramen för Digitala Stadsutvecklingsdagarna i början av december 2020 med bl a Maria Antonsson, (MP) ordförande för Stockholm Vatten och Avfall, Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten och Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco.


Slutseminarium Macro steg 2

Tisdagen den 27 november presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium. Anders Wijkman inledde och talade om kopplingen mellan cirkulär ekonomi och framtidens avloppssystem. De deltagande kommunerna Västerås, Helsingborg, Stockholm och Knivsta delade med sig av sina erfarenheter och liknande projekt i Hamburg och Amsterdam presenteras. Seminariet avslutades med en dialog där inbjudna politiker diskuterade framtidens avloppssystem.

Här kan du ta del av filmer från slutseminariet och posters om projektets slutsatser och resultat från varje arbetspaket.


MACRO steg 3 beviljades

MACRO beviljades 7,3 miljoner av Vinnova för att fortsätta arbetet med att bygga kunskap kring kretsloppsanpassade VA-system. Under en tvåårsperiod januari 2020-december 2021, kommer Helsingborg, Stockholm och Visby tillsammans med byggaktörer, akademi och branschorganisationer, att samverka för att den utveckla kunskap som behövs för system i den täta staden.

 

Ansökan till Urban Innovation Actions

Stockholms kommun och SVOA, tillsammans med NSVA, RISE, KTH, och LTU, har ansökt om 5 miljoner Euro för att bygga ut systemet i Stockholm. Projektansökan omfattar även att tester ska göras i RECO Lab, verktyg utvecklas och att en internationell handbok tas fram.

 

Maria Lennartsson tilldelas 2020 års Avlopps & Kretsloppspris

Maria tilldelas årets avlopps och Kretsloppspris med bland annat följande motivering ”Marias arbete har lett till stor kunskapsutveckling och utökat samarbete kring sorterande avloppssystem i hela Sverige, bland annat genom de VINNOVA-finansierade MACRO-projekten….”. Priset delas ut i Jönköping i mars.