Stäng

aktuellt

Nyheter

Ulf-Malmgren_Foto-Sveriges-Radio

Vetenskapsradion På
djupet uppmärksammar källsorterande avlopp i Oceanhamnen, Helsingborg

Lyssna på programmet

MACRO-slutseminarium-8-december

Slutseminarium MACRO 3 – med fokus på källsorterande avloppssystem,
8 december

På VA-guidens hemsida kan du läsa programmet och anmäla dig

Macroheader_1600x900pxl

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

Se kunskapsseminariet från den 30 maj 2022

slutseminarium_181127_5

Välkommen till digitalt kunskapsseminarium måndagen den 30 maj

Anmäl dig här

stader_kallsortera_avlopp

Vilka drivkrafter finns för att källsortera avlopp i våra städer?

Se lunchseminariet från den 9 december 2021

behandlingsanlaggning_recolab
maria_antonsson_3
maria_lennartsson_macro
drinking-water-pipe
2
Helsingborgs stad, Norra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman.
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Making compost from leftovers
aktuellt

Nyheter

Vilka drivkrafter finns för att källsortera avlopp i våra städer?

Se lunchseminariet från den 9 december 2021

 

Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA?

Det är titeln på ett webinarium som genomfördes inom ramen för Digitala Stadsutvecklingsdagarna i början av december 2020 med bl a Maria Antonsson, (MP) ordförande för Stockholm Vatten och Avfall, Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten och Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco.

Slutseminarium Macro steg 2

Tisdagen den 27 november presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium. Anders Wijkman inledde och talade om kopplingen mellan cirkulär ekonomi och framtidens avloppssystem. De deltagande kommunerna Västerås, Helsingborg, Stockholm och Knivsta delade med sig av sina erfarenheter och liknande projekt i Hamburg och Amsterdam presenteras. Seminariet avslutades med en dialog där inbjudna politiker diskuterade framtidens avloppssystem.

Här kan du ta del av filmer från slutseminariet och posters om projektets slutsatser och resultat från varje arbetspaket.


Små avlopp i kretslopp i Töreboda

På kretsloppsnätverket i Töreboda den 24 maj 2018 presenterades några resultat från MACRO. Inom arbetspaket 3 presenterades de publicerade examensarbetarna om kommunikation och organisatoriska förutsättningar samt resultat ur den kommande rapporten om affärsmodeller för återföringssystem.

Inom arbetspaket 5 låg fokus på resultatet av fluglarvskomposteringen, näringsåtervinning av klosettavloppsvatten och vakuumsystem. Inom arbetspaket 6 presenterades lantbrukarens inställning till kretsloppsprodukter samt SPCR 178. Även delar av den juridiska utredning (Arbetspaket 2) presenterades och där var intresset stort med många frågor. Dagen arrangerades av Avfall Sverige (part i MACRO) och VA-guiden. Övriga deltagande MACRO parter var RISE, SLU, LRF och Ecoloop.

 

Grattis H+!

Den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp.
Varje år deltar flera hundra experter, tjänstemän och konsulter från hela Sverige för att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och få inspiration.

Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2018 som hölls i Gävle 21 och 22 mars, tilldelades Helsingborgs stad, Norra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman Avlopp & Kretsloppspriset 2018 för att man i Helsingborg bygger Sveriges första kommunala system med vakuumuppsamling av klosettvatten i tät urban miljö för näringsåterföring till produktiv mark. Välförtjänt pris till er, grattis!

 

Vatten Avlopp och Kretslopp den 21-22 mars, 2018

MACRO-parter medverkar på Vatten Avlopp och Kretslopp (www.vattenavloppkretslopp.se) som organisatörer av konferensen (Ecoloop) och som utställare (Skandinavisk Kommunalteknik, Ecoloop).

MACRO fick tillfälle att kort presentera projektet under konferensens första förmiddag och aktivt delta i Kretsloppslunchen som organiserades den första dagen.

Vakuumseminarium i Helsingborg

Den 29 januari 2018 samlades MACROs vakuumledningsintresserade parter (NSVA, SVOA, Stockholm Stad, Roslagsvatten, och SWECO) i Helsingborg för en givande dag tillsammans med representanter från Jets och från Skärlinge samfällighet. Jets gick igenom grundläggande principer för projektering av vakuumsystem i gata samt presenterade översiktligt några av sina projekt. I Skärlinge samfällighet finns ett vakuumsystem för 273 fastigheter som har varit i drift sedan 1970. Gerda Neijenhuis, ordförande i samfälligheten, presenterade deras erfarenheter särskilt kring drift och underhåll. NSVA berättade om deras erfarenheter av projektering i området H+.

 

Så återvinns maten

1/3 av all växtnäring från jordbruket körs in till staden genom den mat som vi konsumerar. Näringen och de mullbildande ämnen som finns i det organiska avfallet från våra hushåll utgör resurser som bör återföras till åkermark och användas för energi-produktion. Genom att sortera ut dessa fraktioner och använda dem ökas smitt- och eutrofieringsskyddet.