Stäng
Arbetspaket 1

Projektledning, kommunikation & följeforskning

Mål: att säkerställa projektets genomförande och kommunicera projektet och dess resultat

Aktiviteter:

  • Projektledning
  • Kommunikation med projektet parter
  • Webbsida
  • Nyhetsbrev
  • Deltagande i konferenser
Arbetspaketledare

Maria Lennartsson

Exploateringskontoret, Stockholms stad

Resultat

Maria Lennartsson har lett ett arbete, tillsammans med Jennifer McConville, Marinette Hagman och Elisabeth Kvarnström (resultaten är också avstämda med Stockholm Vatten och Avfall – SVOA) där besluts- och implementeringsprocessen rörande sorterande avloppssystem i NDS i Stockholm och i H+ i Helsingborg har jämförts. I jämförelsen har transitionsteori samt MISTRA Urban Waters ramverk ”Plötsligt händer det” använts. De preliminära resultaten presenterades på posters i juni 2018 vid två olika konferenser i Göteborg:  IWAs Embrace the Water och International Conference on Innovation and Sustainability.

Arbetet har fortsatt och ytterligare en poster presenterades i samband med International Water Associations’s årsmöte i Tokyo september 2018.