Stäng
Film

Bakom kulisserna i Helsingborg

Häng med på studiebesöksfilm i Oceanhamnen i Helsingborg där utvecklingsingenjörerna Amanda Widén och Hamse Kjerstadius från NSVA tar oss igenom sorterande avloppssystemet ”tre rör ut” – för matavfall, gråvatten och svartvatten.

I huset

Amanda Widén tar oss igenom hela huset – kök, toalett och undercentral. Vi möter också fastighetsförvaltaren Ulf Möller. (11:30 min)

Pumpstationen

Vi följer flödet vidare till pumpstationen för svartvatten. Avsnittet avslutas med flödesscheman för: gråvatten, matavfall och svartvatten. (11:09 min)

Behandlingsanläggningen RecoLab

I behandlingsanläggningen RecoLab visar Hamse Kjerstadius hur de tre flödena tas omhand. (31:50 min)

Film

Bakom kulisserna i Helsingborg

Häng med på studiebesöksfilm i Oceanhamnen i Helsingborg där utvecklingsingenjörerna Amanda Widén och Hamse Kjerstadius från NSVA tar oss igenom sorterande avloppssystemet ”tre rör ut” – för matavfall, gråvatten och svartvatten.

I huset

Amanda Widén tar oss igenom hela huset – kök, toalett och undercentral. Vi möter också fastighetsförvaltaren Ulf Möller. (11:30 min)

Pumpstationen

Vi följer flödet vidare till pumpstationen för svartvatten. Avsnittet avslutas med flödesscheman för: gråvatten, matavfall och svartvatten. (11:09 min)

Behandlingsanläggningen RecoLab

I behandlingsanläggningen RecoLab visar Hamse Kjerstadius hur de tre flödena tas omhand. (31:50 min)

Kunskapsseminarium

Slutseminarium MACRO 3 - med fokus på källsorterande avloppssystem

Vad har den tredje fasen av utvecklingsprojektet MACRO inneburit?

(1 timme och 30 min)

Varför är källsortering intressant, drivkrafter och nyttor ur ett VA-perspektiv?

(1 timme och 6 min)

MACRO 3:s resultat i respektive utvecklingsprojekt

(1 timme)

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

DEL 1 (1 timme och 30 min)

DEL 2 (1 timme och 6 min)

Vilka drivkrafter finns för att källsortera avlopp i våra städer?

(1 timme)

Kunskapsseminarium

Varför är källsortering av
avlopp
i ny stadsutveckling
viktigt?

Se kunskapsseminariet från den
30 maj 2022. DEL 1 (1:30:00)

Seminarieprogram ›

Varför är källsortering av
avlopp
i ny stadsutveckling
viktigt?

Se kunskapsseminariet från den
30 maj 2022. DEL 2 (1:06:00)

Seminarieprogram ›

Vilka drivkrafter finns för att
källsortera avlopp i våra städer?

Se lunchseminariet från den
9 december 2021. (1 timme)

Seminarieprogram ›

Podd

Källsorterande avloppssystem

Podden Källsorterande avloppssystem presenteras av projektet MACRO – Mat i cirkulära robusta system. Bakom projektet MACRO står Stockholms stad, Stockholm vatten och avlopp, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, Gotlands kommun, Södertälje kommun, RISE, Luleå tekniska universitet, Sverige lantbruksuniversitet, Midroc och Svenskt Vatten.

Forskarnas perspektiv

Experternas perspektiv

Podd

Källsorterande avloppssystem

Podden Källsorterande avloppssystem presenteras av projektet MACRO – Mat i cirkulära robusta system. Bakom projektet MACRO står Stockholms stad, Stockholm vatten och avlopp, Nordvästra Skånes vatten och avlopp, Gotlands kommun, Södertälje kommun, RISE, Luleå tekniska universitet, Sverige lantbruksuniversitet, Midroc och Svenskt Vatten.