Stäng
Arbetspaket 4

Installationer i hus

Mål: Att samla och bygga erfarenhet kring byggtekniska frågor gällande system i husen som möjliggör insamling av så rena strömmar som möjligt

Beskrivning: Arbetspaketet ”Installationer i hus” syfte är att samla och bygga erfarenhet kring byggtekniska frågor för system i fastigheter som möjliggör insamling av rena strömmar från kvarn och toalett. Dels handlar det om att ta fram underlag för byggherrar som ska installera systemen i sina fastigheter, där riktlinjer för installation av matavfalls- och klosettvattenssystem tas fram för byggherrar i Helsingborg (H+). En utvärdering av system för insamling av matavfall med kvarn där endast kvarnens avlopp är kopplat till en uppsamling i en tank ska göras i Stockholmshems byggnad i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.

En samverkansgrupp för byggherrar kommer att etableras för att diskutera och stötta byggherrar i frågor som kan uppstå kring installationer och behov av teknikutveckling.

Medverkande parter är Stockholms stad (Norra Djurgårdsstaden), NSVA, Stockholm Vatten Avfall samt byggherrar i H+ och Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om H+Helsingborg samt Helsingborg och Stadsutvecklingsprojekt

Projektledare

Elisabeth Kvarnström

Research Institutes of Sweden

Resultat

Delresultat 1 – Installationsriktlinjer för H+
Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) tagit fram riktlinjer för installation av vakuumsystem för klosettvatten och kvarn-till-tank för byggaktörerna i H+.

 

Delresultat 2 – Kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden
Byggaktörer som har markanvisningar i NDS deltar i ett kompetensutveckling för att säkerställa att hållbarhetskraven uppnås. Dels anordnas ett kompetensprogam, bestående av 12-15 tematiska seminarier där kraven förklaras, motiveras och lösningar beskrivs med goda exempel. Dessutom anordnas Forum för hållbara lösningar – en minimässa för att byggaktörer och teknikleverantörer ska få möjlighet att träffas och diskutera samverkan. Forumet riktar sig i första hand till byggaktörer som är aktiva i NDS, men i mån av plats även till andra aktörer på marknaden.