Stäng

Delprojekt

Delprojekt 1

Helsingborg H+

Med avstamp i Miljöprofil H+ har Helsingborgs stad byggt ett nytt och unikt avloppssystem i Oceanhamnen som har många fördelar. Nu när den första etappen i Oceanhamnen byggs så ansluts de nya byggnaderna till det nya systemet – Tre rör ut – för separat insamling och hantering av gråvatten, mat- och toalettavfall.

I MACRO-projektet leder NSVA (Helsingborg) arbetspaket 2 kring dokumentation och uppföljning av avloppssystemet Tre rör ut i Helsingborg. NSVA skall även fungera som kunskapsbank och skall bidra med validering av ansatser kring systemen, samt en uppföljning av systemets första två år i drift. Helsingborg kommer även ha en viktig roll i att utveckla kunskap kring kommunikation med allmänheten i show roomet som tillhör byggnaden RecoLab.

Läs mer om Oceanhamnen

Kontaktperson

Hamse Kjerstadius

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp

Utvecklingsingenjör
010-495 87 72
[email protected]