Stäng
Slutseminarium

MACROs slutseminarium

Den 27 november 2018 presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium. Inledningsvis beskrevs kopplingen mellan cirkulär ekonomi och framtidens avloppssystem. De deltagande kommunerna Västerås, Helsingborg, Stockholm och Knivsta delade med sig av sina erfarenheter och liknande projekt i Hamburg och Amsterdam presenteras. Seminariet avslutades med en dialog där inbjudna politiker diskuterade framtidens avloppssystem.

Här nedan kan du ta del av filmer från slutseminariet och på följande länk kan du ladda ner posters om projektets slutsatser och resultat från varje arbetspaket.

Posters från MACROs slutseminarium, 27 november 2018

Introduktion om projekt MACRO
Maria Lennartsson, MACRO

Arbetspaket 2 – Systemutveckling i storstad
Elisabeth Kvarnström, RISE

Cirkulär ekonomi kräver utveckling av våra avloppssystem
Anders Finnson, Svenskt Vatten

Cirkulär ekonomi kräver utveckling av våra avloppssystem
Marika Palmér Rivera, Ekologigruppen

MACRO-projektets resultat och slutsatser
Hamse Kjerstadius, NSVA

Arbetspaket 5 – Teknikutveckling
Maja Englund, RISE,

MACRO, Arbetspaket 4 – Installationer i hus
Maria Lennartsson, MACRO

Arbetspaket 1 – Projektledning och följeforskning
Maria Lennartsson, MACRO

Allt om MACRO på 30 minuter
Korta presentationer från:
Rise, NSVA, Mälar Energi, Stockholm Vatten och Avfall, Avfall Sverige, Matavfallssystem, SLU, Lunds Tekniska Högskola LTH, LRF

MACRO – en utvecklingsresa
Vad har Västerås, Stockholm och Helsingborg lärt från MACRO-projektet?

What can we learn from projects in Europe?
Elisabeth Kvarnström, RISE
Hamse Kjerstadius, NSVA

What can we learn from projects in Europe?
Wenke Schönfelder, Hamburg Wasser
Marcel Zandvoort, Waternet Amsterdam

Intervjuer

Wenke Schönfelder, Hamburg Wasser

Marcel Zandvoort
Waternet Amsterdam