Stäng

Delprojekt

Delprojekt 2

Visborg

I Visborg, Visby, kommer ett system med sorterande uppsamlingssystem med vakuumteknik för 3 700 lägenheter projekteras.

Läs mer om Visborg

Kontaktperson

Andreas Jakobsson

Region Gotland

Enhetschef Projektering & Utveckling Ledningar
0498-26 96 74
andreas.jakobsson01@gotland.se