Stäng
steg 3

Resultat

Här kan du ta del av resultat från steg 3.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad

Projekteringsråden är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder, Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppsystem i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”Vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden

Målsättningen med rapporten är att ge stöd i stadsbyggnadsprocessen vid implementering av källsorterande avloppssystem i nybyggnationsområden. Målgruppen på ett övergripande plan är alla som är involverade i stadsutvecklingsprocessen, men med ett extra fokus på stadsbyggnads- och VA-organisationerna. Tanken är bland annat att rapporten ska gynna tidiga samarbeten och tydligare ansvarsfördelning mellan dessa organisationer.

Rapporten innehåller också beskrivningar hur parterna i MACRO, Helsingborg, Stockholm och Visby, arbetat med frågan, vilka drivkrafter som legat till grund och var i processen de befinner sig. Även ett par internationella exempel – Hamburg och Gent – som har implementerat sorterande avloppssystem i nyproduktion beskrivs.

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem

Denna rapport presenterar och diskuterar resultaten från en kostnads-nyttoanalys av olika VA-system med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som fallstudieområde. Rapporten bidrar med en uppdatering och komplettering av resonemang och beräkningar som gjordes 2018.

steg 3

Resultat

Här kan du ta del av resultat från steg 3.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad

Projekteringsråden är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder, Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppsystem i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”Vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad (pdf 5,8 MB, nytt fönster)

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden

Målsättningen med rapporten är att ge stöd i stadsbyggnadsprocessen vid implementering av källsorterande avloppssystem i nybyggnationsområden. Målgruppen på ett övergripande plan är alla som är involverade i stadsutvecklingsprocessen, men med ett extra fokus på stadsbyggnads- och VAorganisationerna. Tanken är bland annat att rapporten ska gynna tidiga samarbeten och tydligare ansvarsfördelning mellan dessa organisationer.

Rapporten innehåller också beskrivningar hur parterna i MACRO, Helsingborg, Stockholm och Visby, arbetat med frågan, vilka drivkrafter som legat till grund och var i processen de befinner sig. Även ett par internationella exempel – Hamburg och Gent – som har implementerat sorterande avloppssystem i nyproduktion beskrivs.

Planeringshandbok för källsorterande avloppssystem i urbana områden 2022-06-15 (pdf 2,7 MB, nytt fönster)

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem

Denna rapport presenterar och diskuterar resultaten från en kostnads-nyttoanalys av olika VA-system med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som fallstudieområde. Rapporten bidrar med en uppdatering och komplettering av resonemang och beräkningar som gjordes 2018 av samma författare då som nu.

Samhällsekonomisk analys av sorterande avloppssystem 2022-05-13 (pdf 2,7 MB, nytt fönster)