Stäng
steg 3

Resultat

Här kan du ta del av resultat från steg 3.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad
Projekteringsråden är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder, Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppsystem i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”Vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

steg 3

Resultat

Här kan du ta del av resultat från steg 3.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad
Projekteringsråden är skrivna inom ramen för Vinnovaprojektet MACRO. Projekteringsråden baserar sig på de normer och standarder som fanns tillgängliga vid publiceringstillfället samt insamlade kunskaper från befintliga anläggningar (Oceanhamnen, Helsingborg samt Jenfelder, Hamburg) och ett fåtal tekniska experter. Råden är tänkta att vara till hjälp vid projektering av vakuumavloppsystem i byggnad baserat på den insamlade erfarenheten men gör på intet sätt anspråk på att ge den enda möjliga eller mest optimerade lösningen. Ämnesområdet ”Vakuumsystem för avlopp” är förhållandevis obeprövat och under utveckling. Nya standarder, tekniska apparatur och förbättrade lösningar utvecklas hela tiden och detta dokument ska läsas i ljuset av denna utveckling.

Slutrapport Projekteringsråd Avloppssystem med vakuum – i byggnad (pdf 5,8 MB, nytt fönster)