Stäng

Projekt

Delprojekt 3

Norra Djurgårdsstaden

I Värtahamnen och Loudden, planeras för ett sorterande avloppssystem som ska försörja 7 000 bostäder och 400 000 kvadratmeter kommersiell bebyggelse. Stockholm Vatten och Avfall har uppdraget att utveckla och testa sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden. Fokus ligger på att utreda utformning och projektförutsättningar för ett sorterande avloppssystem i de senare etapperna av Norra Djurgårdsstaden. Genom att använda erfarenheter från bland annat Helsingborg, göra ytterligare utredningar om hur det sorterande avloppssystemet ska utformas samt ta fram projekteringsunderlag för systemet i Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden

Kontaktperson

Niklas Ymerson

Planeringsprojektledare

Stockholms stads exploateringskontor
08-508 87 628
[email protected]

Kontaktperson

Daniel Gleimar

Planeringsprojektledare

Stockholms stads exploateringskontor
08-508 87 611
[email protected]

Kontaktperson

Tommy Giertz

Strategisk utredningsingenjör

Stockholm Vatten och Avfall
08-52 21 22 57
[email protected]

Kontaktperson

Niklas Ymerson

Planeringsprojektledare

Stockholms stads exploateringskontor
08-508 87 628
[email protected]

Kontaktperson

Daniel Gleimar

Planeringsprojektledare

Stockholms stads exploateringskontor
08-508 87 611
[email protected]

Kontaktperson

Tommy Giertz

Strategisk utredningsingenjör

Stockholm Vatten och Avfall
08-52 21 22 57
[email protected]