Stäng
Slutseminarium

Slutseminarium MACRO 3 - med fokus på källsorterande avloppssystem

Den 8 december 2022 presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium. Här kan du ta del av föreläsningar, resultat och erfarenheter från MACRO steg 3.

Filmade föreläsningar från seminariet

Om Macro

Mat i cirkulära robusta system

En teknisk lösning, med många nyttor.

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten.

Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet men är ohållbart bland annat på grund av linjära resursflöden.

Genom att byta fokus från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd ökas antalet av FNs delhållbarhetsmål som staden bidrar till från 22 till 32 (UNEP, 2016).

En teknisk lösning, med många nyttor.

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten.

Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet men är ohållbart bland annat på grund av linjära resursflöden.

Genom att byta fokus från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd ökas antalet av FNs delhållbarhetsmål som staden bidrar till från 22 till 32 (UNEP, 2016).

Film & podd

Digitalt studiebesök i Oceanhamnen i Helsingborg

Häng med på studiebesöksfilm i Oceanhamnen i Helsingborg där utvecklingsingenjörerna Amanda Widén och Hamse Kjerstadius tar oss igenom sorterande avloppssystemet ”tre rör ut” – för matavfall, gråvatten och svartvatten.

Filmer finns här >

Vilka är med

Partners i projektet

Parterna i projektet är aktörer som är viktiga för att kunna genomföra projektets målsättningar och består av kommuner, VA-huvudmän, byggaktörer, akademi och branschorganisationer.

aktuellt

Nyheter och aktiviteter