Stäng
Arbetspaket 3

Systemutveckling och projektering

Arbetspaketet omfattar dels systemutveckling och projektering av ett fullskaligt system i Stockholm och Visby. Aktiviteter omfattar bl.a. systemdesign, projektering av uppsamlingssystem, innovationstävling alt. upphandling av teknik för vakuumsystem och fastighetsnära värmeåtervinning. Tester kommer bl.a. omfatta uppkoncentrering och användning av växtnäring i kombination med biokol samt utveckling av idéer för behandling av flöden som kan testas i pilotskala i RecoLab samt att identifiera fortsatt utvecklingsbehov.

Den andra huvuddelen är att förankra system- och teknikval i den egna organisationen. Aktiviteter omfattar bl.a. Studieresa till Helsingborg, kompetensutveckling genom workshops och vidareutveckling av andra beslutsunderlag, t.ex. samhällsekonomisk analys.

Arbetspaketledare

Tommy Giertz

Stockholm Vatten och Avfall