Stäng
Image Alt

Om Projektet


Projektet MAt i Cirkulära RObusta system

  • syftar till att stimulera innovation hos både kommuner och entreprenörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande system för samhällets organiska restprodukter.
  • kommer att bidra med kunskapsutveckling för aktiviteter som pågår eller ska genomföras i Norra Djurgårdsstaden (Stockholm), H+ (Helsingborg), Munga (Västerås) och i Knivsta Kommun.
  • har en total budget på 16,4 miljonerkronor varav 8,1 miljoner finansieras via Vinnova och är en fortsättning på tidigare projekt.   .
  • beräknas vara slutfört inom två år och övergår sedan i nästa projektsteg. Förväntat resultat är att projektet ska ha utvecklat kunskap om hur systemlösningar för sorterande avloppssystem kan se ut och hur man organisatoriskt ska kunna skapa förutsättningar för dessa.
  • är uppdelat i sex arbetspaket som går att läsa mer om här.
  • är ett aktörsöverskridande projekt.

Stadsutvecklingsprojekten

Läs mer om Norra Djurgårdsstaden  Stockholm växer

Läs mer om H+Helsingborg samt Helsingborg och Stadsutvecklingsprojekt

Läs mer om Västerås / Munga

Läs mer om Knivsta och Vatten och Avloppsstrategi

Parter

Kommuner
Stockholms Kommun Exploateringskontoret  webbplats
Knivsta kommun   webbplats

VA-/Avfallsbolag
Mälarenergi AB  webbplats
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  webbplats
Stockholm Vatten Avfall AB  webbplats

Branschorganisationer
Avfall Sverige AB  webbplats
Lantbrukarnas Riksförbund  webbplats
Svenskt Vatten AB  webbplats

Akademi och forskningsinstitut
Lunds Tekniska Högskola – institutionen för kemiteknik  webbplats
RISE Research Institutes of Sweden  webbplats
Sweden Water Research  webbplats
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik  webbplats

Leverantörer
Again AB   webbplats
Disperator AB  webbplats
Matavfallssystem Sverige AB  webbplats
Skandinavisk Kommunalteknik AB  webbplats

Kunskapsföretag
Ecoloop AB   webbplats
SWECO Environment AB  webbplats