Stäng
Image Alt

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

Se kunskapsseminariet från den 30 maj 2022.

Del 1

Program

Inledning och introduktion (00:00–02:50)
Maria Lennartsson projektledare MACRO

Samhällsekonomiska nyttor med källsorterande avloppssystem (02:50–34:45)
Henrik Nordzell, miljöekonom Ramboll

Nyttan med cirkulation av vatten, ur Gotlands perspektiv (35:00–52:00)
Susanne Pettersson, avdelningschef VA, tekniska förvaltningen Region Gotland

Nyttan med cirkulation av växtnäring – hur ser förutsättningarna ut i Mälardalen (52:25–1:28:50)
Ebba af Petersens, agronom och konsult på WRS
Line Strand, Hushållningssällskapet

Del 2

Program

Hur ska vi planera för källsorterande avloppssystem i ny stadsutveckling? (00:00–27:10)
Elisabeth Kvarnström, utvecklingsledare Ecoloop
Amanda Widén, utvecklingsingenjör NSVA Helsingborg

Paneldiskussion – reflektioner från fastighetsägare till slutanvändare? (27:10–1:05:35)
Medverkar gör Håkan Jönsson, professor emeritus SLU, Susanne Pettersson och Amanda Widén.