Stäng
Image Alt

Vilka drivkrafter finns för att källsortera avlopp i våra städer?

Vilka drivkrafter finns för att källsortera avlopp i våra städer?

Se lunchseminariet från den 9 december 2021

Program:

Inledning och introduktion (00:00–04:15)
Maria Lennartsson projektledare MACRO

Några perspektiv från Helsingborg (04:15–05:52)
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande

Kostnader för källsorterande avloppsystem i H+ Helsingborg (05:54–20:10)
Amanda Widén, utvecklingsingenjör NSVA

Var befinner sig Visby, Gotland i den politiska processen? (21:25–22:30)
Carl-Johan Boberg, Tekniska nämndens ordförande
Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande

Hur samhällsekonomiskt lönsamt är källsorterande avloppssystem i nya stadsdelar? (22:30–37:48)
Åsa Soutukorva Swanberg, miljöekonom Ramboll

Var befinner sig Stockholm i den politiska processen? (37:55–39:35)
Maria Antonsson, ordförande Stockholm Vatten och Avfall

Vad gäller juridiskt för källsorterande avloppssystem i nya stadsdelar samt frågestund? (39:38–1:01)
Agnes Larfeldt, jurist med specialitet miljörätt, Agnes Advokatbyrå