Stäng
Image Alt

Så återvinns maten

Så återvinns maten

1/3 av all växtnäring från jordbruket körs in till staden genom den mat som vi konsumerar. Näringen och de mullbildande ämnen som finns i det organiska avfallet från våra hushåll utgör resurser som bör återföras till åkermark och användas för energi-produktion. Genom att sortera ut dessa fraktioner och använda dem ökas smitt- och eutrofieringsskyddet.