Stäng
Image Alt

Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA?

Gör vi tillräckligt för att gynna nya miljöinnovationer inom VA?

Det är titeln på ett webinarium som genomfördes inom ramen för Digitala Stadsutvecklingsdagarna i början av december 2020 med bl a Maria Antonsson, (MP) ordförande för Stockholm Vatten och Avfall, Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten och Mattias Goldmann, hållbarhetschef, Sweco.

Maria Antonsson, ordförande Stockholm Vatten och Avfall:

”Vi har nya bolagsmål som jag tycker är väldigt modiga. Vi ska vara resurspositiva till 2030. Vi ska jobba med innovation. Vi ska vara ledande inom VA och avfallsbranschen till 2025.”

”Vi ska prova att lägga nya rör i Norra Djurgårdsstaden. Där vi ska prova att leda det som kallas för svartvatten, det som kommer från toaletten och eventuellt se om man kan ta matavfallet ner i det röret också. För där har vi näringsämnen och energi. Att vi ska kunna föra det i ett separat system och utvinna så mycket som möjligt och få en renare fraktion. Och sen ta det som man kallar för gråvatten när man duschar och diskar och så vidare och ta det och se om man kan cirkulera det och få ut värmen av det på plats. Sen kanske man kan med inte så dyr reningsteknik göra det till så kallat tekniskt vatten som man kanske kan vattna med, rören behöver spolas. Man kanske kan använda det till biltvättar.”

Pär Dalheilm, vd, Svenskt Vatten:

”När man tänker sig nya stadsdelar som växer upp, varför kan man inte då som kommun ställa kravet på exploatören? När ni exploaterar här, är det inte bara att ni får mark att bygga på, utan ni ska göra det med den här typen av lösningar. Ni ska ha cirkulära system, ni ska återvända vattnet ifrån duschvattnet in till värmesystemet. Där kan man skapa sina egna infrastrukturer i kombination med det offentliga och det kommunala som då handlar om infrastrukturen under mark.”

Den som är intresserad av att lyssna mer på avsnitten som rör sorterande avloppssystem och MACRO hänvisas framförallt till minuterna (42-47) samt (55-57).