Stäng
Image Alt

Anmäl dig till kunskapsseminarium för Macro den 30 maj

Varför är källsortering av avlopp i ny stadsutveckling viktigt?

Välkommen till digitalt kunskapsseminarium måndagen den 30 maj mellan kl 13.00-16.00.

13.00-13.30 Samhällsnyttor och kostnader av källsorterande avloppssystem

Henrik Nordzell, miljöekonom Ramboll

13.30-14.00 Nyttan med cirkulation av vatten, ur Gotlands perspektiv
Susanne Pettersson, avdelningschef VA, tekniska förvaltningen Region Gotland

14.00-14.10 Paus

14.10-14.40 Nyttan med cirkulation av växtnäring – hur ser förutsättningarna ut i Mälardalen?
Ebba af Petersens, agronom och konsult på WRS

14.40-15:10 Hur ska vi planera för källsorterande avloppssystem i ny stadsutveckling?
Elisabeth Kvarnström utvecklingsledare Ecoloop, och Amanda Widén utvecklingsingenjör NSVA Helsingborg

15:10-15.15 Paus

15.15-16.00 Paneldiskussion – reflektioner från fastighetsägare till slutanvändare

Medverkar gör Håkan Jönsson, professor emeritus SLU, Susanne Pettersson och Amanda Widén.

Moderator för eftermiddagen är Maria Lennartsson, projektledare för MACRO.