Stäng
Image Alt

Vatten Avlopp och Kretslopp den 21-22 mars, 2018

Vatten Avlopp och Kretslopp den 21-22 mars, 2018

MACRO-parter medverkar på Vatten Avlopp och Kretslopp (www.vattenavloppkretslopp.se) som organisatörer av konferensen (Ecoloop) och som utställare (Skandinavisk Kommunalteknik, Ecoloop).

MACRO fick tillfälle att kort presentera projektet under konferensens första förmiddag och aktivt delta i Kretsloppslunchen som organiserades den första dagen.