Stäng
Image Alt

Små avlopp i kretslopp i Töreboda

Små avlopp i kretslopp i Töreboda

På kretsloppsnätverket i Töreboda den 24 maj 2018 presenterades några resultat från MACRO. Inom arbetspaket 3 presenterades de publicerade examensarbetarna om kommunikation och organisatoriska förutsättningar samt resultat ur den kommande rapporten om affärsmodeller för återföringssystem.

Inom arbetspaket 5 låg fokus på resultatet av fluglarvskomposteringen, näringsåtervinning av klosettavloppsvatten och vakuumsystem. Inom arbetspaket 6 presenterades lantbrukarens inställning till kretsloppsprodukter samt SPCR 178. Även delar av den juridiska utredning (Arbetspaket 2) presenterades och där var intresset stort med många frågor. Dagen arrangerades av Avfall Sverige (part i MACRO) och VA-guiden. Övriga deltagande MACRO parter var RISE, SLU, LRF och Ecoloop.